สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ปรึกษาทนายความฟรี

สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และทนายความเชียงใหม่ แต่สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเบื้องต้นฟรีได้ทุกกรณี โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการแต่อย่างใด คำว่า "ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น" นั้น หมายความว่าคำตอบที่ได้รับกลับไปนั้น อาจจะเป็นคำตอบในข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เป็นเพียงการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายคร่าวๆ เท่านั้น ยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องของเอกสารและพยานหลักฐานแต่อย่างใด เพราะตามเนื้อแท้ของการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจะต้องพิจารณาหลักฐานเสียก่อน เพื่อกลั่นกรองข้อเท็จจริงให้นิ่ง จึงจะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ตรงต่อข้อกฎหมายอย่างแน่นอน ดังนั้น หากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน ท่านจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทเข้าไปพบกับทนายความที่ท่านไว้วางใจและจะมอบหมายให้ดำเนินการทางคดี เพื่อที่ทนายความจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเท็จจริงเพื่อแนะนำหรือเสนอแนวทางการดำเนินการให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้องมากที่สุดต่อไป

ต้องการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ฟรี ติดต่อได้ดังต่อไปนี้

๑. เบอร์โทรศัพท์ 095-778-8803

๒. แอดไอดีไลน์มาที่ LINE ID = 0957788803

 

สำนักงานยินดีให้คำตอบทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ท่านอย่างเต็มใจ