สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

รับจัดทำอุทธรณ์และฎีกา

เมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว กฎหมายกำหนดให้คู่ความที่แพ้คดีสามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ และหากมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นฎีกาได้แต่ในบางกรณีอาจจะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่หลายประการ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถร่างอุทธรณ์และฎีกาได้เอง เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ทนายความเท่านั้นที่มีสิทธิร่างอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ดังนั้น สำนักงานฯ ยินดีรับใช้รับว่าความในการร่างอุทธรณ์และฎีกา