สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่รับว่าความคดีทุกประเภท

ทนายความเชียงใหม่เป็นทนายความที่ผ่านประสบการณ์ในการว่าความมานาน ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านกฎหมาย คดีที่รับว่าความเป็นคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีภาษี คดีล้มลาย คดีอื่นๆทุกประเภท ซึ่งท่านสามารถใช้บริการของทางสำนักงานฯ ได้ ซึ่งหากท่านได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานฯแล้ว ท่านจะได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายอย่างสูงสุด เพราะทนายความเชียงใหม่ย่อมคัดสรรข้อต่อสู้ทางด้านกฎหมายหรือในการตั้งสิทธิในการฟ้องคดีให้แก่ท่าน อย่างเต็มความสามารถ ทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่พึ่งพอใจต่อท่านอย่างแน่นอน สำนักงานฯ ยินดี ให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ