สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายอาญาทั่วไป

-วิธีการประหารนักโทษต้องโทษประหาร

-คำว่า ประมาท ตามกฎหมายมีความหมายอย่างไร

-เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร

-ยิงคนหนึ่งแต่ไปถูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเป็นพลาดหรือไม่

-การวางเงินเพื่อบรรเทาผลร้ายในคดีอาญาถอนเงินคืนไม่ได้

ส่งภาพและวีดีโอเปลือยทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ผิด พรบ คอมหรือไม่

-การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ

-การเบิกความเท็จในคดีอาญามีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ

-แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ

-รับของโจรมีโอกาสที่ศาลจะรอการลงโทษหรือไม่

ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีไปถอนเงินจากธนาคารมีเหตุรอการลงโทษหรือไม่