สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายอาญาทั่วไป

-วิธีการประหารนักโทษต้องโทษประหาร

-คำว่า ประมาท ตามกฎหมายมีความหมายอย่างไร

-เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร

-ยิงคนหนึ่งแต่ไปถูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเป็นพลาดหรือไม่

-การวางเงินเพื่อบรรเทาผลร้ายในคดีอาญาถอนเงินคืนไม่ได้

ส่งภาพและวีดีโอเปลือยทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ผิด พรบ คอมหรือไม่

-การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ

-การเบิกความเท็จในคดีอาญามีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ

-แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ

-รับของโจรมีโอกาสที่ศาลจะรอการลงโทษหรือไม่

ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัญชีไปถอนเงินจากธนาคารมีเหตุรอการลงโทษหรือไม่

การกระทำด้วยความจำเป็น โดยประมาท มีได้หรือไม่

การกระทำโดยบันดาลโทสะต้องกระทำเมื่อใด

การลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ หมายถึงอย่างไร

การกระทำที่ไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้มีความหมายว่าอย่างไร

การเข้าเป็นตัวการร่วมกันนั้นต้องเป็นการเข้าร่วมเมื่อใด

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนสาหัสจำเป็นต้องให้ผลเกิดหรือไม่

ทำร้ายแล้วทำให้หัวใจวายตายต้องรับผลนั้นด้วยหรือไม่

ถูกทำร้ายจากนั้นรักษาแผลไม่ดีติดเชื้อต้องรับผลนั้นด้วยหรือไม่

ถูกทำร้ายแล้วทำให้ผู้ตายตายเร็วขึ้น ผู้กระทำต้องรับผลนั้นหรือไม่