สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่องกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทรัพย์

- หากผ่อนรถยนต์ไม่หมดแล้วนำไปจำนำหรือขายต่อ จะเป็นอย่างไร

- การลักกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาโทรศัพท์จะมีความผิดหรือไม่

-การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมไม่เป็นบุกรุก

-ขอไถ่ทรัพย์จำนำคืนไม่ยอมให้ไถ่ไม่ผิดยักยอก

-นำทรัพย์ที่เช่าซื้อไปจำนำผิดยักยอก

-ไม่รู้ว่าทรัพย์ที่รับไว้มาจากการกระทำความผิด่ผิดฐานรับของโจรหรือไม่

-ไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนเป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่

-โอนทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทเจ้าหนี้ของผู้ตายฟ้องโกงเจ้าหนี้ได้หรือไม่

-นายวงแชร์ล้มวงแชร์มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

-เป็นตัวแทนขายทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นมีความผิดฐานใด

-แม้ชำระเงินไม่ครบ แต่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดรถโดยพลการ

วางเพลิงเผาทรัพย์มีความผิดสำเร็จเมื่อใด

 
 
 
 
 
 

-ใช้ชื่อบุคคลอื่นเช่าซื้อรถยนต์แทน หากผู้มีชื่อมาเอารถยนต์ไปเป็นความผิดฐานใด

-หลอกเอาโฉนดคืนจากเจ้าหนี้ที่มอบยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ ผิดหรือไม่

-มอบโฉนดที่ดินเป็นประกันเงินกู้ต่อมาแจ้งขอออกโฉนดใหม่เป็นความผิดหรือไม่