สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายครอบครัว

- หากแกล้งไปจดทะเบียนหย่า จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

-หลักเกณฑ์การรับและเลิกรับบุตรธรรมจะเป็นอย่างไร

- การรับบุตรบุญธรรม

-ฟ้องหย่าเพราะสามีหรือภริยามีชู้

-ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้

-ไปทำงานที่อื่นไม่ยอมกลับมาดูแลภริยาและลูกฟ้องหย่าได้

- ชอบดื่มสุรา กลับบ้านดึก ด่าว่าหยาบคาย ฟ้องหย่าได้

- ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า

- ขายทรัพย์สินของผู้เยาว์ทำให้ไม่ผูกพันผู้เยาว์

-มดลูกอักเสบไม่อาจร่วมประเวณีได้ หากบังคับเป็นเหตุฟ้องหย่า

-บันทึกประจำวันถือว่าเป็นหนังสือหย่าหรือไม่

-สินสมรสที่ระบุชื่อคู่สมรสเพียงฝ่ายเดียว เมื่อจำนองจะยกเป็นเหตุขอกันเงินไม่ได้

-อายุความในการฟ้องชู้

-การเป็นชู้ต้องกระทำโดยเปิดเผยจึงจะเรียกร้องค่าเสียหายได้

-แม้จดทะเบียนหย่าแล้วก็สามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ได้

-ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่

-สามีให้ลูกเมียน้อยใช้นามสกุล เป็นเหตุฟ้องหย่าได้

-คู่สมรสเป็นพยานในสัญญาจำนองถือว่าเป็นหนี้สมรสหรือไม่

 

 
 
 

-ทำบันทึกข้อตกลงหย่ากันแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่า

- ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นสินสอด

- ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบิดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่

- สัญญาค้ำประกันที่คู่สมรสไม่ได้ยินยอมด้วย ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

-ตกลงยกทรัพย์ให้เพื่อยุติกรณีชู้สาวเป็นสินสมรสหรือไม่

-ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร

-การให้อภัยแล้วจะนำมาเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

-หนีออกจากบ้านต่อมาตามไปและยังมีเพศสัมพันธ์กัน เป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่

-ออกจากบ้านเพราะโจทก์ล็อคกุญแจบ้าน ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า

-สมุดบันทึกที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีความรักฉันชู้สาวกับชายอื่น

-การต่อว่าด้วยคำหยาบคายเป็นประจำเป็นเหตุฟ้องหย่าได้

-เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส

-การด่าบุพการีของคู่สมรสว่า อีแก่ เป็นเหตุฟ้องหย่าได้หรือไม่

-ซื้อบ้านเพื่อทำเรือนหอก่อนจดทะเบียนสมรส เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว

-ร่วมกันกู้เงินซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรสผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร

-ทิ้งร้างไปแล้วไป ๓ ปี จนไปมีบุตรกับชู้ เป็นเหตุฟ้องหย่าได้

-จงใจทิ้งร้างเกินกว่า ๑ ปี เป็นเหตุฟ้องหย่าได้

โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินกับจำเลยและไปจากภูมิลำเนาเสียเอง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า

โจทก์เป็นฝ่ายให้จำเลยออกจากบ้านที่เป็นสินสมรสแม้เกินหนึ่ง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า

การที่ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืนไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ยกย่องฉันภริยาเป็นเหตุหย่า

หนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาเรื่องชู้สาวไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า

ทะเลาะและพยายามทำร้ายเป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่